Sakskøbing motor og sejlbådsklub facebook.jpg

 


Havnen

SMTSAKKB.jpg

Dejlig nyanlagt havn lige i midten af Sakskøbing med kun hundrede meter til nærmeste supermarked.

Gæstepladser: Langs havnekajen og ved "fri-skilte" mellem pælene.

Havnefoged: Rane Sigsgaard, Tlf. 21 81 13 71.

Havnefoged vil dagligt kunne træffes mellem klokken 16,00 og 18,00 - og indtil klokken 22,00, hvis man har behov for nøgle til toilet og bad. Inden afrejse bedes man huske at aflevere nøglen i postkassen på toiletbygningen.

Gæstesejlere kan frit benytte køkken og vaskemaskine + tørretumbler med indgang på bagsiden af toiletbygningen, men vær opmærksom på at få låst efter jer. Der er også borde og bænke ved grillplads lige ved siden af legeplads.

 

inderhavn-sat-1.jpg

faskin-satt-1.jpg

Inderhavnen   Faskinepladserne

 


FLID Havneguide - link

havneguide-logo.png

 

Den danske havnelods

Sakskøbing Havn

Sidste opdateringer • Tekst: 19-08-2020 - Plan: 25-11-2020Beliggenhed

Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst
54°48,2'N 011°38,1'E - kort 160

Havnen
ejes af Guldborgsund Kommune med Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub, SMSK, som lejer af kajer, pælepladser m.m.. En gravet rende, Oreby Rende, fører ind til Sakskøbing Havn.
I havnens W-lige del findes en forgrenet pontonbro til brug for husbåde.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande. E-lige vinde giver i ekstreme tilfælde på førstedagen indtil 1,0 m højvande. S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 0,3 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
For renden fra Lindholm Dyb til havnen er det fastsat, at det udgående skib skal vente på det indgående.

Fartbegrænsning
På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må maskindrevne skibe under 15 meter sejle med en fart op til 6 knob.
Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart.

Afmærkning
Oreby Rende er afmærket på begge sider af løbet.

Ankring
Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed.

Havnekontor
Telefon 21 81 13 71 (normal kontortid)
E-post: post@smsk-sejl.dk
Hjemmeside www.smsk-sejl.dk

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12.

Hjemmesidewww.toldst.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Besejling
For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til Sakskøbing Havn gælder Søfartstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregel:
Det udgående skib skal vente på det indgående.

Ordensbestemmelser:
For overholdelse af orden gælder "Reglement for overholdelse af orden i Sakskøbing Havn og sejlløb.

39saxsejl03.jpgDer er også plads til lidt større skibe i havnen.