Sakskøbing motor og sejlbådsklub facebook.jpg

 


Ordensregler SMSK 2017

Ordensregler inderhavnen.

§ 1
Besejling af fjorden og havnen må kun ske med max 5 knob.

§ 2
Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjede og affendrede.

§ 3
Alle fartøjer skal være ansvarsforsikrede. Kvittering skal forevises på forlangende.

§ 4

Enhver båd i havnen eller på området skal være forsynet med navn og hjemsted. For hjemmehørende både i havnen gælder det, at de skal være forsynet med klubbens stander, undtagen for åbne joller og mindre både.

§ 5
Enhver bruger skal rette sig efter havnefogedens anvisninger.

§ 6
Det er ikke tilladt at udlåne eller overdrage sin plads til andre, før det er godkendt af bestyrelsen.

§ 7
Efter kølhaling skal der ryddes op på vinterpladsen. Bukke m.m. sættes på anvist plads.

§ 8
Servicebygningen er fortrinsvis for gæstesejlere men kan naturligvis, ved behørigt hensyn, benyttes af medlemmerne.

§ 9
Alle medlemmer skal være med at holde orden i vores flydende klubhus.

§ 10
Evt. slæbejoller og gummibåde må ikke være til gene, eller optage plads for andre.

§ 11
Hvert medlemskab giver kun ret til en bådplads.

Elmåler SKAL anvendes hvis man har landstrøm ombord.

Elmåleren skal anbringes på elstanderen eller synligt udefra på båden.

Ovennævnte regler gælder sammen med:
Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne. Findes på vores hjemmeside smsk-sejl.dk og på havnekontoret.


Ordensregler

Pladslejere ved faskinerne.

§ 1
Besejling af fjorden ( fra Oreby ) og havnen må kun ske med max 5 knob.

§ 2
Alle fartøjer skal være forsvarligt fortøjede samt affendrede.

Der skal anvendes to fortøjninger i for og agter.

§ 3
Enhver bruger skal rette sig efter havnefogedens anvisninger.

§ 4
Det er ikke tilladt at udlåne eller overdrage sin plads til andre, før det er godkendt af bestyrelsen.

§ 5
Efter endt kølhaling skal der ryddes op på vinterpladsen. Bukke m.m. sættes på anvist plads.

§ 6
Alle medlemmer skal være med at holde orden i området ved faskinerne.

§ 7

Efter endt brug af slæbestedet, skal bommen lukkes og låses hver gang.

§ 8

Det er ikke tilladt at udlåne den købte nøgle til slæbestedet, den er kun til personligt brug, eventuelt misbrug af denne regel, vil medføre en opsigelse / bortvisning fra den lejede bådplads.

§ 9

Har man ønske om at ændre af indretningen af bådpladsen, skal formanden for S.M.S.K. kontaktes.

§ 10

Eventuel benyttelse af Sejlklubbens vinterplads kan kun ske ifølge aftale med formanden, som anviser en plads.

Bådene må kun stå der i vinterperioden fra uge 44 til og med uge 16.