Sakskøbing motor og sejlbådsklub facebook.jpg

 


Kommuneplanforslag: Sakskøbing Havn

Guldborgsund kommune sendte 6. marts forslag til kommuneplan 2019-2031 i høring. Forslaget er en rammeplan - ikke et egentligt projekt, der yderligere vil kræve en lokalplan.

Uddrag: For et område ved Sakskøbing Havn (NCC´s arealer samt 'Bredgård-bådebyggeri') udpeges et område til blandede byfunktioner (primært boliger, evt. andre offentlige funktioner). Området skal skabe mulighed for nye attraktive boliger og udnytte en attraktiv beliggenhed ved vandet. Der skabes med nye boliger både en byfortætning, som kan understøtte byens handelsliv mv., og boligerne udgør samtidig et tilbud om en moderne og tidssvarende bolig i området.

Der påtænkes at udarbejde en helhedsplan, der understøtter en sammenhængende planlægning for bymidten og havneområderne i Sakskøbing med en opdeling af funktioner, styrket forbindelse til bymidten samt fokus på klimasikring.

En sådan helhedsplan skal udarbejdes inden for planperioden og vil udgøre grundlaget for en mere detaljeret planlægning. Ved planlægningen skal det undersøges, hvordan Sakskøbings rolle som lokalt fødevarecentrum og lokal handelsby understøttes og fastholdes bedst muligt, samt hvordan havnen kan medvirke til dette. Samtidig vil der være fokus på at styrke sammenhængen mellem bymidten og havnen.

Skærmbillede 2019-03-09 kl. 12.35.56.pngKort: Guldborgsund Kommune.

Miljøvurdering:

Uddrag: På Sakskøbing Havn foreslås erhvervshavnearealet omdannet til et nyt og attraktivt byområde, med mulighed for med nye boliger at skabe en byfortætning, der kan understøtte byens handelsliv mv.. Der skal udarbejdes en helhedsplan for området, og denne bør indeholde en vurdering af støj i forbindelse med oprettelse af en blandet erhvervs og boligområde, således at dette kan ske sideløbende og uden gener for hverken erhverv eller boligområder. Havneområde omkring Sakskøbing er i risiko for oversvømmelse, men med etablering af en sluse vurderes det muligt at byudvikle området. Risikoen for oversvømmelse bør dog inddrages i planlægningen. Desuden skal det i forbindelse med den videre planlægning vurderes om jordforurening kan være til risiko for mennesker eller overfladevand.

Skærmbillede 2019-03-09 kl. 12.58.22.png