Gæstesejlere

Velkommen til Sakskøbing Inderhavn. Sejladsen foregår gennem en gravet rende, »Oreby Rende«, der har en dybde på 3,5 meter. Vær opmærksom på fartbegrænsningen på 5 knob fra Oreby Havn til Sakskøbing inderhavn, der ligger i bunden af fjorden, - lige midt i byen, så der er kort afstand til et stort udvalg af butikker, spisesteder og turistbureau.
På havnen findes alle nødvendige faciliteter. Toiletter, bad, køkken, vaskemaskine, tørretumbler, og mulighed for at låne cykler. Her findes også Danmarks eneste flydende klubhus på den ombyggede Færge "OMØSUND". Her er der indrettet et unikt klublokale, hvor det vil være muligt at få internet adgang. Vi glæder os meget til jeres besøg.

Betal via HARBA og modtag koden til toiletter mm. 

Mobirise
Mobirise

Sakskøbing Havn.

Mobirise
Mobirise
Mobirise

DEN DANSKE HAVNELODS:

Sakskøbing Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 10-06-2015 - Plan: 08-11-2006

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst
54°48,2'N 11°38,1'E - kort 160

Havnen
ejes af Guldborgsund Kommune med Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub, SMSK, som lejer af kajer, pælepladser m.m.. En gravet rende, Oreby Rende, fører ind til Sakskøbing Havn.
I havnens W-lige del findes en forgrenet pontonbro til brug for husbåde.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande. E-lige vinde giver i ekstreme tilfælde på førstedagen indtil 1,0 m højvande. S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 0,3 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
For renden fra Lindholm Dyb til havnen er det fastsat, at det udgående skib skal vente på det indgående.

Fartbegrænsning
På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.
Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart.

Afmærkning
Oreby Rende er afmærket på begge sider af løbet.

Ankringsforbud
Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til Sakskøbing Havn gælder Søfartstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havns NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 5 knob. SMSK
  • Havnegade 2,
  • 4990 Sakskøbing.

Website was designed with Mobirise