Havnen

Dejlig nyanlagt havn lige i midten af Sakskøbing med kun hundrede meter til nærmeste supermarked.

Gæstepladser: Langs havnekajen og ved "fri-skilte" mellem pælene.

Kode til servicebygning oplyses i forbindelse med betaling af havnepenge.

Gæstesejlere kan frit benytte køkken og vaskemaskine + tørretumbler med indgang på bagsiden af toiletbygningen, men vær opmærksom på at få låst efter jer. Der er også borde og bænke ved grillplads lige ved siden af legeplads.Mobirise

DEN DANSKE HAVNELODS:

Sakskøbing Havn
Sidste opdateringer • Tekst: 10-06-2015 - Plan: 08-11-2006

Beliggenhed
Smålandsfarvandet, Sakskøbing Fjord, Lolland N-kyst
54°48,2'N 11°38,1'E - kort 160

Havnen
ejes af Guldborgsund Kommune med Sakskøbing Motor- og Sejlbådsklub, SMSK, som lejer af kajer, pælepladser m.m.. En gravet rende, Oreby Rende, fører ind til Sakskøbing Havn.
I havnens W-lige del findes en forgrenet pontonbro til brug for husbåde.

Dybder
Dybden i indsejlingsrenden 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m.

Vandstand
Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er ca. 0,2 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 0,3 m højvande. E-lige vinde giver i ekstreme tilfælde på førstedagen indtil 1,0 m højvande. S-lige og SE-lige vinde kan give indtil 0,3 m lavvande.

Besejling
Havnen kan kun besejles om dagen.
For renden fra Lindholm Dyb til havnen er det fastsat, at det udgående skib skal vente på det indgående.

Fartbegrænsning
På strækningen fra Orebygård til havnens NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 4 knob. Dog må maskindrevne skibe under 30 BRT/BT sejle med en fart op til 6 knob.
Sejlads i havneområdet skal foregå med moderat og forsvarlig fart.

Afmærkning
Oreby Rende er afmærket på begge sider af løbet.

Ankringsforbud
Der må ikke ankres inden for havnens søområde og i sejlløb til havnen uden bydende nødvendighed.

Toldklarering
SKAT, toldvejledning
Telefon 72 22 12 12
Hjemmeside: www.skat.dk
Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden.

Særlige bestemmelser
For al sejlads gennem den uddybede rende fra Lindholm Dyb til Sakskøbing Havn gælder Søfartstyrelsens "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande", herunder følgende særregler:
Det udgående skib skal vente på det indgående.
På strækningen fra Orebygård til Sakskøbing Havns NW-lige grænse må maskindrevne skibe ikke sejle med større fart end 5 knob. Mobirise

Sakskøbing Havn.

SMSK
  • Havnegade 2,
  • 4990 Sakskøbing.

Site was made with Mobirise site templates